Handelsbetingelser for uclshoppen.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra uclshoppen.dk. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL).

uclshoppen.dk er UCLs webshop, hvor man bl.a. kan købe tøj og merchandise i UCLs design. Derudover kan man også indbetale til f.eks. studieture, events, depositum og husleje.

1. Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra uclshoppen.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret.
 

Generelt om levering af varer fra shoppen:

Varer, med undtagelse af tøj, bliver på nuværende tidspunkt pakket mandag inden kl. 10 (ved bestilling senest fredag kl. 15), onsdag inden kl. 10 (ved bestillinger senest tirsdag kl. 15) og fredag inden kl. 10 (ved bestillinger senest torsdag kl. 15). Efterfølgende vil bestillinger sendes videre med UCLs interne kørsel. Da der på nuværende tidspunkt ikke er ensartet en fælles køreplan for intern kørsel, må der forventes en lidt længere leveringstid i en periode. Bestil derfor i god tid!

 

Udlevering af tøj

UCL har ikke et lager af logotøj, da dette produceres løbende i takt med bestilling. Der leveres tøj til Seebladsgade to gange om ugen hhv. tirsdag og torsdag, hvor der efterfølgende vil ske levering med den interne kørsel.

 

Udlevering af merchandise, slik, gaver mv.

Der er følgende leveringstider:

Levering til Seebladsgade (udlevering sker i informationen):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra mandag kl. 10.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 10.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra fredag kl. 10.00.

 

Levering til Svendborg (udlevering sker i studieservice):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 13.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra fredag kl. 13.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra fredag kl. 13.00.

 

Levering til Jelling (udlevering sker i studieservice):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 10.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra fredag kl. 10.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 10.00.

 

Levering til Niels Bohrs Alle (udlevering sker i informationen):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 10.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra fredag kl. 10.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra onsdag kl. 10.00.

 

Levering til Boulevarden (udlevering sker i informationen):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra tirsdag kl. 12.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra torsdag kl. 12.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra tirsdag kl. 12.00.

 

Levering til Vestre Engvej (udlevering sker fra administration og stabe på 3. sal - indgang via videntrappen):

Bestiller du inden fredag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra tirsdag kl. 14.00.

Bestiller du inden tirsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra torsdag kl. 14.00.

Bestiller du inden torsdag kl. 15.00, kan du afhente dine bestillinger fra tirsdag kl. 14.00.

 

 

2. Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i webshoppen overgår til køber, når leveringen er sket. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer køber sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side. 
Husk at gemme originalemballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

3. Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra uclshoppen.dk, skal påberåbes senest 7 dage efter, at køber har opdaget fejlen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis køber opdager en fejl, skal køber rette henvendelse til UCL. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter, køber har fået varen leveret. Køber kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for uclshoppen.dk.

4. Fortrydelsesret

På uclshoppen.dk er der 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag, køber modtager varen. Fortryder køber købet, skal UCL underrettes herom senest 14 dage efter den dag, køber fik varen i hænde. Køber har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og infoskilte, der er på varen. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen eller ved at returnere den til UCL.

5. Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: indkoeb@ucl.dk

6. Pris og betaling

I uclshoppen.dk har køber mulighed for at betale med Visa/Dankort, MasterCard og MobilePay. Alle priser på merchandise og tøj er inkl. moms (dog ikke indbetalinger til studieture, events osv.). Er køber ansat og handler via login, er priserne uden moms. Der tages forbehold for prisændringer og udsolgte varer.

7. Kontakt

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

CVR: 31684307

Telefon: +45 63 18 30 00
Email: indkoeb@ucl.dk

8. Persondata

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole værner om dine personoplysninger, og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.


Læs mere om vores behandling af persondata på ucl.dk.

 

NYT NYT NYT
Fra den 14. september i år vil elektroniske betalinger i EU være underlagt en ny lovgivning.
Frem for alt indeholder den nye lovgivning strengere krav til kunderne om verificering af deres identitet, når de foretager elektroniske betalinger (stærk kundeautentificering eller SCA).

For online betalinger ændres reglerne for brug af 3D Secure. Du kan læse de nye instruktioner på engelsk i afsnit 4 her.

I forbindelse med opdateringen af instruktionerne har Bambora foretaget ændringer til afsnit 7.3 og 16.2 i deres vilkår og betingelser for indløsninger.
De kan læses på engelsk her.

 

cart Created with Sketch. UCL_horisontal_logo_rbg Created with Sketch.UCL_horisontal_logo_neg_rbgCreated with Sketch.